Kooperatifler

Ana Sözleşme Madde Değişikliği
Bakanlık Temsilcisi Raporu Örneği
Bakanlık Temsilcisi İstem Yazısı (Yeni)
Bakanlık Temsilcisine Verilecek Form
Denetim Kurulu Rapor Örneği
Denetim Kurulu Raporunun Hazırlanmasına Ait Tebliğ
Genel Kuruldan Sonra Müdürlüğümüze Verilecek Belgeler
Hazirun Listesi Örneği
Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Anasözleşme Örneği
Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi Örneği
Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Anasözleşme Örneği
Kooperatif Kuruluşu Müracaat Dilekçesi
Kooperatif Kuruluşu ve Anasözleşme Değişikliğinde İstenen Belgeler
Kooperatif Kuruluşunda Doldurulacak Genel Durum Formu
Kooperatif ve Üst Kuruluşları Genel Durum Bildirim Formu (Yeni)
Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği
Kooperatiflerde 1 Payın 100 TL Olmasına Ait Tebliğ
Kuruluş ve Anasözleşme Değişikliğinde İstenilen Belgeler
Küçük Sanat Kooperatifi Anasözleşmesi Örneği
Mal Bildirim Formu
Pazarcılar İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi Örneği
Temin Tevzi Kooperatifi Anasözleşmesi Örneği
Kooperatif ve Üst Kuruluş Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Yeni)
Turizm Geliştirme Kooperatifi Anasözleşmesi Örneği
Tüketim Kooperatifi Anasözleşmesi Örneği
Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Anasözleşmesi Örneği
Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi Anasözleşmesi Örneği
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Örneği
Yönetim Kurulu Raporunun Hazırlanmasına Ait Tebliğ
Vekaletname Örneği