İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Bilgilendirme Toplantısı

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi
amacıyla hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik
13/02/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
İlgi yönetmelik ile İl Müdürlüğümüz tarafından, mevzuatın kapsamında bulunan ikinci
el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden ticari işletmeler ile esnaflara hitaben bir
bilgilendirme toplantısı yapılması planlanmaktadır. Toplantı 15/08/2018 tarihi saat:19:00 da
Kastamonu TSO Konferan Salonunda yapılacaktır.

Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü