375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 23. ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Kapsamında Evrakların İncelenmesi Sonucu Hak Sahipleri:

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 23. ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Kapsamında Evrakların İncelenmesi Sonucu Hak Sahipleri:
 
AD-SOYAD GÖREV
Ferda YILDIRIMOĞLU Temizlik Hizmetleri