İl Müdürlüğümüz Kep Adresi

kastamonuticaretilmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr

25.08.2011 tarih ve 28063 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde, İl Müdürlüğümüz adına Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kastamonuticaretilmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr olarak alınmış olup, Kep üzerinden belge kabul eden kurumlarla resmi yazışmalar yapılmaktadır.