Reklam Kurulu Toplandı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 63 üncü maddesi kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 19 üyeden oluşan Reklam Kurulu, 234. toplantısını 10 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirmiştir. Söz konusu toplantıda; 135 adet dosya karara bağlanırken, bu dosyalardan 62 tanesi ön inceleme sonucunda başvurulardaki eksiklikler ve mevzuata aykırı olmaması nedeniyle detaylı incelemeye değer bulunmamıştır. Kurulca incelemeye değer bulunup karara bağlanan 73 adet dosyadan; 18 tanesi mevzuata aykırı bulunmamış olup, mevzuata aykırı bulunan 55 adet dosyadan; 42 tanesine durdurma cezası, 13 tanesine ise idari para ve durdurma cezasının birlikte uygulanmasına karar verilmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 63 üncü maddesi kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 19 üyeden oluşan Reklam Kurulu, 234. toplantısını 10 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirmiştir.  Söz konusu toplantıda;  135 adet dosya karara bağlanırken, bu dosyalardan 62 tanesi ön inceleme sonucunda başvurulardaki eksiklikler ve mevzuata aykırı olmaması nedeniyle detaylı incelemeye değer bulunmamıştır. Kurulca incelemeye değer bulunup karara bağlanan 73 adet dosyadan; 18 tanesi mevzuata aykırı bulunmamış olup, mevzuata aykırı bulunan 55 adet dosyadan; 42 tanesine durdurma cezası, 13 tanesine ise idari para ve durdurma cezasının birlikte uygulanmasına karar verilmiştir.
                                                                                   
Son zamanlarda, televizyon kanalları, internet siteleri, cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar gibi muhtelif mecralarda, bankalar tarafından tahsil edilen kredi kartı aidatı, dosya masrafı, ipotek fek ücreti vb. isimler altında alınan diğer masrafların geri alınabileceğine ilişkin danışmanlık hizmeti sunulduğu yönünde, tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden, aldatıcı ve yanıltıcı tanıtımlar yapıldığı ve tüketiciler ile yapılan görüşmelerde; nüfus cüzdanı, kredi kartı ve adres bilgileri gibi kişisel verilerin talep edildiği belirlenmiştir.
 
Mevzuata aykırı olarak yapıldığı belirlenen bu tanıtımlarda;
 
Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri tarafından, incelemeye alınan dosyalar hakkında somut olayın özelliklerine göre ayrı ayrı değerlendirme yapılmasına rağmen; söz konusu tanıtımlarda yer alan kesinlik bildiren ifadeler ile tüketicilerin mevcut yasal haklarının garanti altına alındığı yönünde izlenim uyandırıldığı,
 
Avukatlık Kanunu gereği münhasıran avukatlara ait olan yetkilerin kullanılarak,  tahsil edilen kredi kartı aidatı, tüketici kredilerinden alınan dosya masrafları ve diğer masrafların geri alınabileceğine ilişkin profesyonel hizmet sunulduğunun iddia edildiği ve bu suretle tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliklerinin istismar edildiği tespit edilmiştir.
 
Bu itibarla, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 63 üncü maddesi dahilinde oluşturulan Reklam Kurulu’nun 10.03.2015 tarih ve 234 sayılı toplantısında yapılan değerlendirmelerde;  söz konusu tanıtım uygulamalarında bulunduğu tespit edilen 3 firma hakkında toplam 310.110-TL idari para cezası ve anılan reklamların durdurulması cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
 
Diğer taraftan; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61/7 maddesinde yer alan “Reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdür" hükmü uyarınca bir mecra kuruluşu hakkında ise anılan reklamları durdurma cezası uygulanmıştır.
 
Tüketicilerin olası hak kayıplarına uğramaması ve güvenlik ihlallerinin engellenmesi için benzeri taahhütler sunan tanıtımlarla ilgili olarak, vatandaşların yaptığı her türlü şikayet en hassas şekilde incelenerek değerlendirilmektedir. Gerek re’sen, gerekse şikayet üzerine tespit edilen diğer dosyalar için sürdürülen incelemelerin tamamlanması sonrasında söz konusu dosyalar Reklam Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.  
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.