SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAV SONUCU

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü

İLAN
696 Sayılı Kanun Kararnamenin 127. Maddesinin Geçici 23. ve 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışann İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Sınav Sonuçları


24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı KHK ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı KHK'nin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara Dair Tebliğ'e göre yapılan ''Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınav Sonucu'' aşağıda gösterilmiştir.

İlan olunur.20/03/2018


 
 
SIRA NO ADI SOYADI YAZILI-SÖZLÜ
PUAN ORTALAMASI
SONUÇ
1 Ferda YILDIRIMOĞLU 75(YETMİŞBEŞ) BAŞARILI