SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAV İLANI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAV İLANI
 
696 SAYILI KHK'NIN 127. MAD.'NİN GEÇİCİ 23 VE 24. MAD. GEREĞİ TAŞERONDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞİ İÇİN SINAV KOMİSYONU KARARI:
24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı KHK ve 01.01.2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı KHK'nin Geçici 23. ve 24. Mad.'nin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara Dair tebliğin 'Sınav Kurulunun Teşkili' başlıklı 13. Madddesi gereği kurulan Sınav Komisyonu'nun kararı sonucunda belirlenen sınava ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
İlan olunur.05/03/2018
 
 
Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri Sınav Şekli Sınav Süresi
19/03/2018 14:30 Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü (İl Müdürlüğü Makamı) Çoktan Seçmeli (4 Cevaplı test) ve Mülakat 60 Dk.